Przesyłki i jednostki opakowania w transporcie międzynarodowym i krajowym

paczkaZe względu na to, że nie ma jednego, ogólnego pojęcia „przesyłki”, w zakresie różnych gałęzi transportu, takich jak chociażby kolejowy, samochodowy, morski czy lotniczy, za każdym razem obowiązują odmienne zasady. Zazwyczaj przepisy łączą pojęcie przesyłki – jako oddzielnego przedmiotu umowy przewozu – z okolicznością tak pomyślanego przewozu jako jedną umową objętą jednym dokumentem przewozowym. Od pojęcia przesyłki trzeba też odróżnić pojęcie sztuki oraz jednostki. Jest to o tyle ważne, że jedna przesyłka może obejmować większą ilość sztuk. Kwestia rozumienia poszczególnych części przesyłki za sztuki czy jednostki ładunku ma w praktyce kapitalne znaczenie, ponieważ idzie tu o odpowiedzialność przewoźnika za stan ładunku. Normy dopuszczalnego ubytku wagi przesyłki na skutek naturalnych uwarunkowań ustalane są osobno w stosunku do poszczególnych sztuk przesyłki. Decydującą rolę odgrywa przy tym jednostka opakowania.

Tak więc w skład jednej przesyłki może wchodzić pewna liczba skrzyń, worków, bel, palet, kontenerów itp., choć oczywiście nie jest to regułą. Nie można jednak zapomnieć, że sztukę czy też jednostkę ładunku mogą stanowić poszczególne przedmioty, np. samochody, maszyny rolnicze. Tak więc szczególnie kontrowersyjna pozostaje sprawa ustalenia odpowiedników pojęciowych oraz terminologicznych. Widać to szczególnie w transporcie morskim, gdzie dla francuskiego określenia coli oraz unite i odpowiednio – angielskiego package oraz unit, używanych w tekście oryginalnym konwencji brukselskiej. Szczególnego znaczenia nabiera ta kwestia w odniesieniu do przewozów kontenerowych. Chodzi mianowicie o to, co należy uznać za jednostkę przesyłki: cały kontener jako jednostkę ładunkową, czy też poszczególne sztuki ładunku przewożonego w kontenerze. Jeśli w krajowym transporcie drogowym, reprezentowanym chociażby przez CTK, któremu można się przyjrzeć na witrynie http://ctk.net.pl/ i związanym ze spedycją i przewozem przesyłki problem nie jest tak ostro zaznaczony, to inaczej prezentuje to transport międzynarodowy, w szczególności w momencie wprowadzania towaru na obszar Unii Europejskiej. Tutaj bowiem dla celów ustalenia wartości celnej towaru, należy wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z zapewnieniem palet, skrzyń i innych pojemników, łącznie z wewnętrznymi i zewnętrznymi materiałami opakowaniowymi, np. papier do pakowania, taśmy klejące, plandeki, linki, sznurki, używanymi zazwyczaj po to, aby towar został dostarczony w dobrym stanie do portu lub miejsca wprowadzenia do kraju importu.

Musi też być doliczony koszt pakowania towarów na paletach, skrzyniach itp. Pojemniki używane do wielokrotnego bądź powtarzającego się przewozu, wchodzą w skład wartości celnej towaru, ale na wniosek importera zgłaszającego, którym może być spedytor, jak też przedsiębiorstwo transportowe, ich koszt zostaje w uzasadniony sposób rozłożony na części zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Zamierzeniem regulacji unijnych nie jest zatem doliczanie do wartości celnej kosztów wielkich pojemników transportowych, lecz opakowań i pojemników, które stanowią całość z towarami importowanymi oraz są z tymi towarami dostarczane importerowi.