Zarządzaj firmą z Microsoft Dynamics AX

Większość współcześnie działających firm to duże przedsiębiorstwa posiadające setki pracowników oraz rozległy aparat administracyjno-nadzorujący. Czy nie dałoby się uprościć całego systemu zarządzania firmą i odciążyć pracowników od wykonywania zbędnych zadań i procedur? Na wszelkie potrzeby współczesnych przedsiębiorstw odpowiadają zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP, które w skuteczny sposób pomagają usprawnić pracę każdego przedsiębiorstwa.

Systemy ERP wspomagają zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa w takich branżach jak logistyka, handel, finanse i księgowość, kadry i płace oraz sprzedaż i marketing. Wspomaganie zarządzanie firmy może obejmować wszystkie lub tylko wybrane szczeble zarządzania, zawsze jednak w widoczny sposób ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów danego przedsiębiorstwa oraz pozwala obserwować zachodzące w nim procesy.

Jednym z takich systemów jest Microsoft Dynamics AX, który jest w stanie kompleksowo zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe danej firmy. Jego niewątpliwą zaletą jest elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku, szybkie zbieranie danych, dostarczanie wyczerpujących analiz biznesowych oraz raportów. Dzięki szybkiemu analizowaniu system zdecydowanie poprawia produktywność firmy, ponieważ odciąża pracowników od wykonywania żmudnych zadań administracyjnych. Dodatkowo łatwa obsługa, funkcjonalność i integracja z innymi produktami firmy Microsoft sprawia, że jest to program przyjazny w codziennym użytkowaniu.

Interfejs Microsoft Dynamics RoleTilored obejmuje ponad 30 dopasowanych do poszczególnych stanowisk profilów (Role Center), które umożliwiają pracownikom na każdym szczeblu dostęp do interesujących ich dokumentów i danych. Każdy też z łatwością może stworzyć szybką analizę danych biznesowych, czy stworzyć raporty dotyczące poszczególnych obszarów działalności firmy.

W zależności od tego jaki rodzaj działalności prowadzimy, system EPR pozwala nam osiągnąć odpowiednie efekty w takich działach jak zarządzenie finansami, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie łańcuchem dostaw, zaopatrzenie i pozyskiwanie dostawców, zarządzanie projektami i ich obsługa księgowa, sprzedaż i marketing, zarządzanie usługami. Jak więc widać zintegrowany system ERP może idealnie dostosować się do prowadzonej przez nas działalności i wyraźnie wpłynąć na dalsze prosperowanie firmy.

Moduł kadry i płace pozwala nam w pełny sposób zarządzać kapitałem ludzkim pracowników między innymi poprzez przechowywanie z zarządzanie kartotekami pracowników, co zdecydowanie ułatwia wypłacanie odpowiednich pensji, zarządzanie rekrutacją i selekcją, a także administrowanie rozwojem i wydajnością pracowników. Dzięki programowi pracownicy mogą konfigurować i realizować szkolenia i kursy szkoleniowe, a także planować podróże służbowe, administrować świadczeniami i zarządzać nieobecnościami. Moduł ten usprawni więc z pewnością pracę w każdej firmie i zdecydowanie wpłynie na przejrzystość relacji pracowniczych. Warto więc przyjrzeć się bliżej takim rozwiązaniom.